Thuis tussen culturen

Verbonden zijn met meerdere culturen heeft mooie kanten, maar kan ook verwarrende kanten hebben: je voelt je vlees nóch vis. Deze worsteling met meerdere culturen in jezelf, hoeft niet het einde te zijn. Het kan het begin zijn van iets heel moois.

Als in een samenleving verschillende culturen samenkomen, krijgen de negatieve spanningen vaak de aandacht. De ‘culture clash’. Die clash komt dichtbij als meerdere culturen in jouw identiteit samenkomen. Je hier bewust van zijn, is belangrijk. Juist omdat dit het begin kan zijn van een belangrijke persoonlijke ontwikkeling.

Jij kunt leren om je verschillende culturele aspecten tot een kracht te maken. Van bedrijven tot maatschappelijke groepen tot de overheid: onze samenleving heeft dringend mensen nodig die een stabiele identiteit gevonden hebben en zich thuis voelen in die unieke mix van culturen.
In Between Counselling helpt jou met deze ontwikkeling.

Alize Roos

zelf gemigreerd ouder(s) gemigreerd jeugd in buitenland Indische roots