Privacyverklaring

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op info@inbetweencounselling.nl.

Gegevens en doeleinden

  • Het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het verzorgen van counselling.

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik ook om facturen te sturen en voor mijn boekhouding. Ook je geboortedatum staat op de factuur vermeld. Dit is nodig om de nota te kunnen declareren bij je zorgverzekering.

  • Versturen van nieuwsbrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je een
e-mailnieuwsbrief. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Met wie deel ik je persoonsgegevens?

Coachovereenkomsten en -verslagen
Ik hou een dossier bij van mijn begeleidingsgesprekken. Tot dit dossier heb ik als enige toegang. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

De mogelijkheid bestaat dat dit dossier ook nog voor de volgende doelen wordt gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

De systemen waar ik mijn gegevens in opsla, vallen onder het EU-VS Privacy Shield Framework.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en een brandveilige kast, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik vanuit In Between Counselling verwerk.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (o.a. van Google Analytics). Deze dienen voor jou om je gebruikersgemak te verhogen. Voor mij dienen ze om gebruikersstatistieken op te stellen. De gegevens zijn te alle tijde anoniem.

Social media

Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van deze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, verwijder ik je persoonsgegevens binnen 3 maanden uit het systeem. De gegevens in het administratiesysteem bewaar ik tenminste 7 jaar om aan mijn wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@inbetweencounselling.nl

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Als ik iets wijzig, dan vermeld ik dat op mijn website.

Gegevens van mijn bedrijf

Eenmanszaak In Between Counselling
Kamer van Koophandelnummer: 61324523
Contact via: info@inbetweencounselling.nl

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2018.