Klachten

Ik ben geregistreerd lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC). De ABvC kent een Klachtenreglement. Ik onderschrijf en respecteer dit reglement. Als je niet tevreden bent, dan hoop ik dat je mij daarvan op de hoogte stelt en we daar open over in gesprek kunnen. Mocht dit gesprek onverhoopt niet bevredigend verlopen, dan kun je een klacht indienen bij de ABvC. Daar is een klachtenreglement opvraagbaar en hulp van een klachtenfunctionaris beschikbaar. Als ook dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan is er mogelijkheid jouw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke geschillencommissie de SCAG, die een bindende uitspraak doet.