Gisteravond gebeurde het nog: toen ik vertelde over mijn werk, zag ik verrassing in de ogen van mijn luisteraar. Deze reactie kom ik vaker tegen. Het is een specialisme waar de meesten niet eerder van hebben gehoord! Vervolgens zie ik vaak ook een vraagteken: en wat doe je dan eigenlijk? Afgelopen jaar heb ik mijn ervaringen in een methodiek gegoten.

Door de jaren heen zag ik twee gebieden die een rol spelen bij mensen. Gebieden die los staan van elkaar, maar elkaar ook beïnvloeden. Ik breng ze beide in kaart.

1. Cultuur, cultuurverschillen en –processen
Hoe beleeft iemand het ‘leven tussen culturen’? Als het nodig is, maak ik gebruik van een vragenlijst die ik hiervoor ontwierp. De scores worden visueel samengevat. Dat levert concrete bouwstenen op om in volggesprekken op verder te bouwen.

‘Ik zie precies waar ik sta tussen mijn twee culturen. Wat vind ik lastig en waar wil ik nog aan werken? Maar ook: wat wil ik zo houden? Het invullen alleen al was goed: de lijst zette me aan het denken over hoe ik mij voel’.

2. Innerlijke patronen
Niet alles is cultuur! Hoe gaat iemand om met zijn ‘leven tussen culturen’? Welke persoonlijke, innerlijke patronen spelen een rol? Hoe helpend of hoe niet helpend zijn die? Welke winst kan je hier behalen?

De kracht van In Between Counselling ligt in aandacht voor (de wisselwerking tussen) beide gebieden.

Interesse? Neem gerust contact op. Een kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.