Beroepscode

Ik ben geregistreerd lid van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) en onderschrijf en respecteer de gedragscode van de ABvC. De code beschrijft zaken als verantwoordelijkheid, vertrouwelijkheid en beroepseisen. Meer informatie is te vinden op www.abvc.nl.